CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

"Make my baby" - The DNA spiral further twisted

Karin Wagner (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers))
Second Nature, Rolf Hughes & Jenny Sundén eds. Stockholm: Axl Books p. 262. (2011)
[Kapitel]

Nyckelord: web artDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-09-15. Senast ändrad 2011-09-15.
CPL Pubid: 146243

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Konstvetenskap

Chalmers infrastruktur