CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Extinction, Persistence, and Evolution

Peter Jagers (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Mathematics of Darwin's Legacy, Ed. by: Chalub, FACC; Rodrigues, JF; (Book Series: Mathematics and Biosciences in Interaction); (Conference on Mathematics of Darwin's Legacy, Univ Lisbon, Lisbon, PORTUGAL, NOV 23-24, 2009) p. 91-104 . (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Extinction can occur for many reasons. We have a closer look at the most basic form, extinction of populations with stable but insufficient reproduction. Then we move on to competing populations and evolutionary suicide.

Nyckelord: Branching process, extinction, survival, population dynamics, evolution, suicideDenna post skapades 2011-09-15. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 146230

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur