CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integrated Design for Sustainable Architecture

Michael Edén (Institutionen för arkitektur)
Teaching a New Environmental Culture. The Environment as a Question of Architectural Education/Voyatzaki Maria/EAAE Transactions of Architectural Education no 53 (2011)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-09-14.
CPL Pubid: 146217

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur