CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sustainable Development

Michael Edén (Institutionen för arkitektur)
Learning for the Future. New Priorities of Schools of Architecture in the Era of Uncertainty./Spiridonidis, Constantin. Voyatzaki Maria/EAAE, European Association for Architectural Education. ensha – european network of heads of shools of architecture (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-09-14. Senast ändrad 2011-09-14.
CPL Pubid: 146216

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur