CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Concurrent estimation of space and frequency variation for dielectrics: a microwave tomography system for process sensing applications

Livia Cerullo (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Thomas Rylander (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Lubomir Gradinarsky ; Mats Viberg (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Staffan Folestad
Proceedings of the 9th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances, Kansas City, MO USA, May 31 - June 3, 2011 p. 177-184. (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2011-09-14. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 146203

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)