CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

CIRCULAR-DICHROISM AND ABSORPTION-SPECTRA OF MONO-AMINOACRIDINES AND DI-AMINOACRIDINES COMPLEXED TO DNA

D. Fornasiero ; T. Kurucsev ; Reidar Lyng (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi)
Croatica Chemica Acta (0011-1643). Vol. 62 (1989), 2B, p. 339-349.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-09-14.
CPL Pubid: 146198

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur