CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

ORIENTATIONAL DYNAMICS OF T2 DNA DURING AGAROSE-GEL ELECTROPHORESIS - INFLUENCE OF GEL CONCENTRATION AND ELECTRIC-FIELD STRENGTH

Björn Åkerman (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Mats Jonsson (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi) ; M. Lalande
Biopolymers (0006-3525). Vol. 28 (1989), 9, p. 1541-1571.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-09-14. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 146197

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Biokemi
Molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur