CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Venturing into the bioeconomy: Professional Ideologies, Identity and Innovation

Alexander Styhre ; Mats Sundgren (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation)
: Palgrave Macmillan, 2011. ISBN: 978-0230238367.
[Bok]


Denna post skapades 2011-09-14.
CPL Pubid: 146182

 

Institutioner (Chalmers)

Företagsekonomiska institutionen, Management & Organisation (GU)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Ämnesområden

Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur