CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Changes and change management in construction and IT projects

Jan Bröchner (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management) ; Ulrika Badenfelt (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management)
Automation in Construction (0926-5805). Vol. 20 (2011), 7, p. 767-775.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: change management, project management, industry comparisons, construction, information technology, facilities managementDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-09-14. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 146178

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management (2005-2016)

Ämnesområden

Building Futures
Informations- och kommunikationsteknik
Samhällsbyggnadsteknik
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur