CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

BINDING OF RECA PROTEIN TO Z-FORM DNA STUDIED WITH CIRCULAR AND LINEAR DICHROISM SPECTROSCOPY

M. Takahashi ; Mikael Kubista (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi)
Journal of Biological Chemistry (0021-9258). Vol. 264 (1989), 15, p. 8568-8574.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-09-13.
CPL Pubid: 146152

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Biokemi
Molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur