CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

UNSPECIFIC DNA-BINDING OF THE DNA-BINDING DOMAIN OF THE GLUCOCORTICOID RECEPTOR STUDIED WITH FLOW LINEAR DICHROISM

Per Hagmar (Institutionen för fysikalisk kemi) ; K. Dahlman ; M. Takahashi ; J. Carlstedtduke ; J. A. Gustafsson ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi)
Febs Letters (0014-5793). Vol. 253 (1989), 1-2, p. 28-32.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-09-13.
CPL Pubid: 146149

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Biokemi
Molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur