CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

INTERACTION OF BENZ A PYRENE DIOL EPOXIDE WITH CHROMATIN STUDIED BY FLOW LINEAR DICHROISM

Svante Eriksson (Institutionen för fysikalisk kemi) ; B. Jernstrom ; P. E. Nielsen ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi)
Febs Letters (0014-5793). Vol. 248 (1989), 1-2, p. 201-204.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-09-13.
CPL Pubid: 146148

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Biokemi
Molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur