CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

NEAR-ULTRAVIOLET ELECTRONIC-TRANSITIONS OF THE TRYPTOPHAN CHROMOPHORE - LINEAR DICHROISM, FLUORESCENCE ANISOTROPY, AND MAGNETIC CIRCULAR-DICHROISM SPECTRA OF SOME INDOLE-DERIVATIVES

Bo Albinsson (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Mikael Kubista (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi) ; E. W. Thulstrup
Journal of Physical Chemistry (0022-3654). Vol. 93 (1989), 18, p. 6646-6654.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-09-13.
CPL Pubid: 146146

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur