CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

ENANTIOPREFERENTIAL DNA-BINDING OF RU-II(1,10-PHENANTHROLINE)3 2+ STUDIED WITH LINEAR AND CIRCULAR-DICHROISM

Catharina Hiort (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi) ; A. Rodger
Journal of the American Chemical Society (0002-7863). Vol. 112 (1990), 5, p. 1971-1982.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-09-13.
CPL Pubid: 146124

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur