CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Characterizing the language of Swedish students' written explanations to TIMSS 2007 science items

Birgitta Frändberg (Institutionen för kemi- och bioteknik ; Institutionen för didaktik och pedagogisk profession) ; Anita Wallin ; Per Lincoln (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Education for a Global Networked Society, Proceedings EARLI conference 2011, 30 aug-3 sep, Exeter, England (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2011-09-12.
CPL Pubid: 146087

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession (GU)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Övrig annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur