CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Services, goods and business client productivity: Learning from construction

Jan Bröchner (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management) ; Ahmet Anil Sezer (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management)
Proc. RESER 2011 Productivity of Services NextGen - Beyond Output/Input, Hamburg, 8-9 September 2011 p. 88-89. (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: productivity, services, construction, clientsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-09-12. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 146056

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management (2005-2016)

Ämnesområden

Building Futures
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Samhällsbyggnadsteknik
Nationalekonomi

Chalmers infrastruktur