CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Parameters Influencing the Perception of Geometrical Deviations in a Virtual Environment

Karin Forslund (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Ola Wagersten (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Sebastian Tafuri ; Daniel Segerdahl ; Johan S Carlson ; Lars Lindkvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Rikard Söderberg (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling)
Proceedings of the ASME 2011 International Design Engineering Technical Conferences & Computers and Information in Engineering Conference, August 28-31, Washington, DC Vol. 9 (2011), p. 1105-1114.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-09-09. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 146036

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

Produktion
Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Evaluating the Effects of Variation on Product Appearance through Visual Robustness