CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electronic linear dichroism spectrum and transition moment directions of the hypermodified nucleic acid base Wye

Bo Albinsson (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Mikael Kubista (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Kjell Sandros (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi)
Journal of Physical Chemistry (0022-3654). Vol. 94 (1990), 10, p. 4006-4011.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-09-09.
CPL Pubid: 146033

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur