CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

REINTERPRETATION OF LINEAR DICHROISM OF CHROMATIN SUPPORTS A PERPENDICULAR LINKER ORIENTATION IN THE FOLDED STATE

Mikael Kubista (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Per Hagmar (Institutionen för fysikalisk kemi) ; P. E. Nielsen ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi)
Journal of Biomolecular Structure & Dynamics (0739-1102). Vol. 8 (1990), 1, p. 37-54.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-09-09.
CPL Pubid: 146032

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Biokemi
Molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur