CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

MULTISITE DISTRIBUTIONS OF SOLUTE MOLECULES IN MICELLES - BENZENE IN A NEMATIC PHASE OF POTASSIUM LAURATE DECANOL WATER

M. Chiesa ; I. Domini ; B. Samori ; Svante Eriksson (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Mikael Kubista (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi)
Gazzetta Chimica Italiana (0016-5603). Vol. 120 (1990), 11, p. 667-670.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-09-09.
CPL Pubid: 146020

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur