CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

STOICHIOMETRY, BASE ORIENTATION, AND NUCLEASE ACCESSIBILITY OF RECA DNA COMPLEXES SEEN BY POLARIZED-LIGHT IN FLOW-ORIENTED SOLUTION - IMPLICATIONS FOR THE MECHANISM OF GENETIC-RECOMBINATION

Mikael Kubista (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Masayuki Takahashi ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi)
Journal of Biological Chemistry (0021-9258). Vol. 265 (1990), 31, p. 18891-18897.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-09-09.
CPL Pubid: 146018

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Biokemi
Molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur