CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

New Technology and Working Life: A Human Factors Perspective

MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
Congress Book from the 1st World Congress on Surgical Training, SurgiCON, Gothenburg, Sweden, Sept 8-9 2011 p. 110-111. (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: human factors, socio-technical system, dissemination of innovationDenna post skapades 2011-09-09. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 146015

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Övrig annan teknik
Kirurgi
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur