CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integrated Modeling of Functions and Requirements in Product Design and Factory Planning

Daniel Politze ; Jens Bathelt ; Konrad Wegener ; Dag Bergsjö (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling)
Intelligent Automation and Systems Engineering p. 217-230. (2011)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-09-09. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 146008

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

Produktion
Mekanisk tillverkningsteknik
Nationalekonomi

Chalmers infrastruktur