CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integrated Modeling of Functions and Requirements in Product Design and Factory Planning

Daniel Politze ; Jens Bathelt ; Konrad Wegener ; Dag Bergsjö (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling)
Intelligent Automation and Systems Engineering p. 217-230. (2011)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-09-09.
CPL Pubid: 146008