CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mass transport effects in CO adsorption and continuous CO electrooxidation over regular arrays of Pt nanostructures on planar glassy carbon supports

H Schwechten ; M Heinen ; Yvonne E. Seidel ; Z Jusys ; Björn Wickman (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Rolf Jürgen Behm
Journal of Electroanalytical Chemistry (0022-0728). Vol. 662 (2011), 1, p. 157-168.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-09-09. Senast ändrad 2015-01-27.
CPL Pubid: 146005

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Energi
Nanovetenskap och nanoteknik
Kemisk fysik

Chalmers infrastruktur