CPL - Chalmers Publication Library

FTGS: Fault-Tolerant Fixed-Priority Scheduling on Multiprocessors

Författare och institution:
Risat Mahmud Pathan (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers) & Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system, Datakommunikation och distribuerade system (Chalmers)); Jan Jonsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers) & Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system (Chalmers))
Publicerad i:
8th IEEE Int. Conf. on Embedded Software and Systems (ICESS), Changsha, China, 16-18 Nov, 2011., s. 1164-1175
ISBN:
978-076954600-1
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Medieteknik
Chalmers styrkeområden:
Informations- och kommunikationsteknik
Postens nummer:
145986
Ingår i post nr:
Posten skapad:
2011-09-08 23:08
Posten ändrad:
2012-04-17 16:07

Visa i Endnote-format