CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

STRUCTURE OF A RECA-DNA COMPLEX FROM LINEAR DICHROISM AND SMALL-ANGLE NEUTRON-SCATTERING IN FLOW-ORIENTED SOLUTION

Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Christer Elvingson (Institutionen för fysikalisk kemi) ; T. Eriksson ; Mikael Kubista (Institutionen för fysikalisk kemi) ; B. Sjoberg ; Masayuki Takahashi ; K. Mortensen
Journal of Molecular Biology (0022-2836). Vol. 216 (1990), 2, p. 223-228.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-09-08.
CPL Pubid: 145982

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Biokemi
Molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur