CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Local filtration properties for hard-to-filter compressible materials

Tuve Mattsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Maria Sedin (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Mikael Lindström ; Hans Theliander (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik)
Filtech 2011 Proceedings Vol. 1 (2011), p. 336-343.
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-09-08. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 145946

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Pappers-, massa- och fiberteknik
Kemisk apparatteknik

Chalmers infrastruktur