CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

ELECTROPHORETIC ORIENTATION OF DNA

Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Christer Elvingson (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Mats Jonsson (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Björn Åkerman (Institutionen för fysikalisk kemi)
FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTROPHORESIS, SUPERCOMPUTING AND THE HUMAN GENOME p. 173-198. (1991)
[Kapitel]


Denna post skapades 2011-09-08. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 145940

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur