CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Dynamics of Sustainable Innovation Journeys

Frank Geels ; Hekkert Marko ; Staffan Jacobsson (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
(2011)
[Bok, med redaktör]

Nyckelord: Sociotechnical systems, innovation journeys, sustainable developmentDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-09-06.
CPL Pubid: 145871

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur