CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Innovation system analyses and sustainability transitions:Contributions and suggestions for research

Staffan Jacobsson (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Anna Bergek
Environmental Innovation and Societal Transitions (2210-4224). Vol. 1 (2011) (2011), p. 41-57.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Innovation systems, system weaknesses, Policy, Renewable energyDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-09-06. Senast ändrad 2012-09-19.
CPL Pubid: 145869

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Forskningspolitik

Chalmers infrastruktur