CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Risk Assessment Model Applied on Building Physics: Statistical Data Acquisition and Stochastic Modeling of Indoor Moisture Supply in Swedish Multi-family Dwellings

Pär Johansson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; Simon Pallin (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; Mohammad Shahriari (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling)
2010. - 43 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-09-06. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 145861

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur