CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stochastic Modeling of Moisture Supply in Dwellings Based on Moisture Production and Moisture Buffering Capacity

Simon Pallin (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; Pär Johansson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; Carl-Eric Hagentoft (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi)
Proceedings of the the 12th International Conference of the International Building Performance Simulation Association, Sydney, Australia, 14-16 November, 2011 (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-09-06. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 145860

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Probabilistic Risk Assessment of Energy Efficient Retrofitting Techniques - Focus on Multi-family Dwellings and the Effects of Changing Air Movements