CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Potential risks when combining experienced retrofitting measures with newly developed techniques

Simon Pallin (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi)
Proceedings of the 1st Central European Symposium on Building Physics p. 317-324. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-09-06.
CPL Pubid: 145859