CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modeling active properties of human musculature using feedback control in LS-DYNA

Jonas Östh (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet)
Nordic LS-DYNA Users’ Conference, 2010, 14 October, Kungälv, Sweden (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-09-06. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 145831

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur