CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Added value of following ISO14044 allocation rules for electricity use in manufacturing industry

Birger Löfgren (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
SETAC Europe 14th LCA Case Studies Symposium. Göteborg 2007. (2007)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-09-05.
CPL Pubid: 145816

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Produktion
Hållbar utveckling
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur