CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A THz imaging system for biomedical applications

Tonny Rubaek (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Robin Dahlbäck (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik ) ; Andreas Fhager (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Jan Stake (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik ) ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
Proceedings of the 5th European Conference on Antennas and Propagation, EUCAP 2011. Rome, 11-15 April 2011 p. 3755-3758. (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Imaging using the THz-range of the electro-magnetic spectrum is currently emerging as an interesting tool for security, safety, and biomedical applications. In this paper, a THz imaging system designed for biomedical analysis is described. The system consists of a pair of antennas operating in transmission mode at 335 GHz. During measurements the antennas are moved parallel to the sample under investigation while data is collected.Denna post skapades 2011-09-05. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 145813

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur