CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kostråd 2011 mot amalgam

Skador av kvicksilver kan motverkas

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap)
2011. - 4 s.
[Rapport]

Toxiskt kvicksilver frigörs från amalgam i tänder och sprids i kroppen. Via ökad oxidativ stress ökar då risken för många sjukdomar och hälsoproblem.

Rapporten framhåller konkret hur hälsorisken kan minskas genom försiktighet med fleromättat fett, heta drycker, tuggummi och insjöfisk. Positiva kostinslag som förebygger skadeeffekter är sill och lax, ägg och ost, vitamin C och E, lök och tomater samt äpplen och bär.

Nyckelord: tandvård, kvicksilver från amalgam, syreradikaler, antioxidanter, kost, folkhälsa


Råden har utformats i kontakt med specialister med stor erfarenhet av amalgamproblem.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-09-03. Senast ändrad 2011-09-03.
CPL Pubid: 145768

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Toxikologi
Folkhälsomedicinska forskningsområden
Hushålls- och kostvetenskap

Chalmers infrastruktur