CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A disaggregation of the technical and non technical parameters effecting final energy consumption in the EU residential sector between 1990 and 2004

Eoin Ó Broin (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Anders Göransson ; Filip Johnsson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
AGS Annual Meeting, Boston, USA, January 2008 (2008)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-09-02. Senast ändrad 2011-09-02.
CPL Pubid: 145745

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur