CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Virtual Universes

Oscar Agertz ; Alessandro Romeo (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radioastronomi och astrofysik)
Tofsen 4, p. 38-39. (2011)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2011-09-02. Senast ändrad 2015-04-09.
CPL Pubid: 145728

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2010-2017)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur