CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fabrication of poly- and single-crystalline platinum nanostructures using hole-mask colloidal lithography, electrodeposition and annealing

Björn Wickman (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Hans Fredriksson (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Stefan Gustafsson (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys ; SuMo Biomaterials) ; Eva Olsson (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Nanotechnology (0957-4484). Vol. 22 (2011), 34, p. 345302.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-09-01. Senast ändrad 2016-03-21.
CPL Pubid: 145715

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)
SuMo Biomaterials

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Kemisk fysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Nanostructured Model Electrodes for Studies of Fuel Cell Reactions