CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Thickness Dependence of Plasmonic Charge Carrier Generation in Ultrathin a-Si:H Layers for Solar Cells

Viktoria Gusak (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Carl Hägglund (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
ACS Nano (1936-0851). Vol. 5 (2011), 8, p. 6218–6225.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Ultrathin plasmonic solar cells; nanocomposites; 2D photovoltaics; amorphous hydrogenated silicon; figure of meritDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-09-01. Senast ändrad 2011-09-29.
CPL Pubid: 145695

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Kemisk fysik
Optik
Halvledarfysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Nanoparticle plasmonics for solar cell applications


Nanoplasmonics for solar cells