CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Molecular modification and compabilization of collected polyethylene

Mia Sjöqvist (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Antal Boldizar (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Journal of polymers and the environment (1566-2543). Vol. 19 (2011), p. 335-340.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Recycling, polyethylene, extrusion, peroxide, compatibilizerDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-09-01. Senast ändrad 2012-09-19.
CPL Pubid: 145676

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Produktion
Hållbar utveckling
Materialteknik

Chalmers infrastruktur