CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multilateral R&D collaboration as a model for regional learning from multinational corporations

Annika Rickne ; Jens Laage-Hellman (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation)
The 9th International Triple Helix Conference, Stanford University, 11th - 14th July, 2011 (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2011-08-31.
CPL Pubid: 145630

 

Institutioner (Chalmers)

Institutet för innovation och entreprenörskap (2008-2012)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur