CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Researching teaching and learning in engineering education

Maria Berge (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Linda Bradley (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Centrum för fackspråk och kommunikation (Chalmers)) ; Ann-Marie Eriksson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Centrum för fackspråk och kommunikation (Chalmers))
Konferens om Undervisning och Lärande 2010, Chalmers lärandecentrum. (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Vad kan ett analytiskt perspektiv på undervisning och lärande tillföra?

Detta runda bord syftar till att presentera några exempel på pågående utbildningsvetenskaplig forskning vilken bedrivs inom ramen för Chalmers egen verksamhet. Genom att i korthet presentera de forskningsintressen och forskningsfrågor som vi arbetar med vill vi diskutera vad utbildningsvetenskaplig forskning kan tillföra Chalmers i stort.

Projekten som presenteras handlar om grupparbeten i fysik, tillämpningar av webben i språklärande, studenters skrivande inom miljöteknik, samt argumentation inom bioteknik. En av de gemensamma nämnarna för våra projekt är studenters lärande.

Nyckelord: engeering education, problem based learning, project work, ICT, writingDenna post skapades 2011-08-31. Senast ändrad 2014-11-27.
CPL Pubid: 145514

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Centrum för fackspråk och kommunikation (Chalmers) (2009-2011)

Ämnesområden

Fysik
Kommunikationsvetenskap
Teknik och social förändring
Språkstudier

Chalmers infrastruktur