CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Topics on Game Theory

Emilio Bergroth (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
: Chalmers University of Technology, 2011.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: zero-sum game, optimal strategy, random matrix, iterated prisoner's dilemma, spatial game, cooperation, deterministic graph, binomial random graphDenna post skapades 2011-08-31. Senast ändrad 2012-02-09.
CPL Pubid: 145489

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Annan matematik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2011-10-07
Tid: 13:15
Lokal: Pascal
Opponent: Maria Deijfen

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2011:8