CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Process Design and economic analysis of a citrus waste biorefinery with ethanol, biogas and limonene as products

Mehdi Lohrasbi ; Mohammad Pourbafrani (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Claes Niklasson (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Mohammad J. Taherzadeh (Institutionen för kemi- och bioteknik)
Bioresource Technology (0960-8524). Vol. 101 (2010), 19, p. 7382-7388.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-08-31. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 145469

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Hållbar utveckling
Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur