CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kostråd 2011 mot övervikt

Nio vardagliga faror bakom fetma

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
2011. - 6 s.
[Rapport]

Rapporten visar tydligt på nio typer av vardagliga risker som det gäller att undvika för att förebygga och motverka övervikt och fetma. Dessa är sötade drycker, sötad fil, glass, pizza, korvbröd, pommes frites, kaffebröd, sockerkakor och söt choklad.

Det gemensamma grundproblemet är socker och lättspjälkad stärkelse som via hormonet insulin orsakar fettinlagring i kombination med kostfetter. Råden kopplas till ett riskindex som stöd mot övervikt. Olika dieter relateras till råden och sist ges en allmän bakgrund till fetma som hot mot folkhälsa och samhälle.

Nyckelord: kolhydrater, socker, insulin, fettinlagring, kost, folkhälsa


Råden och bakgrundsrapporterna har kunnat utformas oberoende av alla starka partsintressen genom stöd från Cancer- och Allergifonden. Många kritiskt engagerade forskare och andra specialister har gett viktiga impulser till kostråden och rapporten i övrigt.

Länken under sammanfattning går till en video om kost mot diabetes och fetma. Videon är producerad av PeO Dalesjö vid Radio Falköping (2012).Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-08-29. Senast ändrad 2012-09-12.
CPL Pubid: 145271

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Biokemi
Folkhälsomedicinska forskningsområden
Hushålls- och kostvetenskap

Chalmers infrastruktur