CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Start-ups starting up - Firms looking for a network

Lise Aaboen (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation ; Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management) ; Anna Dubois (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Frida Lind (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
The IMP Journal (0809-7259). Vol. 5 (2011), 1, p. 42-58.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Start-ups; customer relationships; interaction; resourcesDenna post skapades 2011-08-29. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 145252

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Industriell organisation, administration och ekonomi
Övrig industriell teknik och ekonomi
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur