CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reducing the Risk of Neck Injury Sequelae; Injury Mechanisms and Prevention

Mats Y. Svensson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ) ; Gunter Siegmund ; Beth Winkelstein ; Anita Vasavada ; Lotta Jakobsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ) ; Paul Ivancic
Journal of Rehabilitation Medicine (1650-1977). Vol. Suppl 50 (2011), p. 8-9.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Whiplash Injury, Neck Injury, Facet Joint, Spinal Ganglion, Muscle Injury, Rear Impact


Short paper without abstractDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-08-28. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 145220

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)
SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Transport
Hållbar utveckling
Farkostteknik
Neurokirurgi
Ortopedi

Chalmers infrastruktur