CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kan ventilationsfilter fånga ultrafina partiklar inomhus

Lars Ekberg (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Bingbing Shi (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Husbyggaren - SBR - Svenska Byggingenjörers Riksförbund Vol. 1 (2011), 2011, p. 24-25.
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-08-26. Senast ändrad 2011-08-29.
CPL Pubid: 145203

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Building Futures
Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur